Veri Yönetimi
Veri yönetimi verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve kullanımını kapsar. Önemli bir sektörel rolü vardır ve doğru veri kullanımı için gereklidir.
Veri Yönetimi
Aşağıdaki gelişim programlarından birini seç ve kariyerini ilerlet!

Veri Analisti Gelişim Programı

Zorunlu
En az bir eğitim zorunlu
İsteğe bağlı

Veri analistleri verilerin analizi için yöntemler ve ölçütler belirler, verileri analiz eder ve yorumlarlar. Verileri kullanarak raporlar oluştururlar ve işletmelerin karar verme sürecine yardımcı olurlar. Veri analistleri, verileri anlamlı ve kullanışlı hale getirerek, işletmelerin pazarlama, satış, finans gibi alanlarda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Bu amaçla veri analistleri, veri madenciliği, istatistik, veri görselleştirme ve veri yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşırlar.

Veri Analisti pozisyonuna ait Gelişim Programı aşağıda gösterilmektedir. Programda yer alan eğitimleri belirtilen sırada başarı ile tamamladığınızda kazanılan yetkinlikler, eğitim bilgileri ve eğitim sonu başarı belgeleri 1 Milyon İstihdam uygulamasında bulunan özgeçmişinize otomatik olarak eklenir.

Bu programa kaydolabilmek için öncelikle Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını tamamlamış olmalısınız. Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını incelemek için tıklayınız.

Bu adımda aşağıdaki eğitimleri istediğiniz sırada alabilirsiniz. Grupta yer alan tüm eğitimler tamamlandığında sonraki gruba geçebilirsiniz.
Bu gruptaki eğitimlerden bir tanesinin alınması yeterlidir.
* Knime
(VERİ ANALİZİ)
* Matlab
(VERİ ANALİZİ)
* SPSS
(VERİ ANALİZİ)
Bu gruptaki eğitimlerden bir tanesinin alınması yeterlidir.
* Tableau
(VERİ GÖRSELLEŞTİRME)
* QlikSense
(VERİ GÖRSELLEŞTİRME)
* Notebooks
(VERİ GÖRSELLEŞTİRME)
* ile işaretli eğitimlerimiz hazırlanmaktadır. Yayımlandığında eğitim adını tıklayarak ilgili eğitimlere ulaşabileceksiniz.

Makine Öğrenmesi Uzmanı Gelişim Programı

Zorunlu
En az bir eğitim zorunlu
İsteğe bağlı

Makine öğrenimi verileri analiz etmek ve öğrenmek için kullanılan bir yöntemdir. Makine öğrenimi uzmanları, verileri kullanarak model oluştururlar ve bu modelleri kullanarak verileri tahmin etmeye çalışırlar. Bu tahminler, işletmeler için önemli karar verme araçları olarak kullanılabilir. Makine öğrenim uzmanları, derin öğrenme konusunda uzmanlaşabilirler.

Makine Öğrenmesi Uzmanı pozisyonuna ait Gelişim Programı aşağıda gösterilmektedir. Programda yer alan eğitimleri belirtilen sırada başarı ile tamamladığınızda kazanılan yetkinlikler, eğitim bilgileri ve eğitim sonu başarı belgeleri 1 Milyon İstihdam uygulamasında bulunan özgeçmişinize otomatik olarak eklenir.

Bu programa kaydolabilmek için öncelikle Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını tamamlamış olmalısınız. Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını incelemek için tıklayınız.

Bu adımda aşağıdaki eğitimleri istediğiniz sırada alabilirsiniz. Grupta yer alan tüm eğitimler tamamlandığında sonraki gruba geçebilirsiniz.
* ile işaretli eğitimlerimiz hazırlanmaktadır. Yayımlandığında eğitim adını tıklayarak ilgili eğitimlere ulaşabileceksiniz.

Veri Bilimci Gelişim Programı

Zorunlu
En az bir eğitim zorunlu
İsteğe bağlı

Veri bilimciler veri analistleri ve makine öğrenimi uzmanları gibi, verileri toplarlar, saklarlar ve analiz ederler ancak veri bilimcileri, verileri kullanarak daha ileri seviyede analizler ve modele çalışmalar yaparlar. Veri bilimcileri, verileri kullanarak yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Veri bilimcileri, veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenimi ve matematik gibi alanlarda uzmanlaşırlar.

Veri Bilimci pozisyonuna ait Gelişim Programı aşağıda gösterilmektedir. Programda yer alan eğitimleri belirtilen sırada başarı ile tamamladığınızda kazanılan yetkinlikler, eğitim bilgileri ve eğitim sonu başarı belgeleri 1 Milyon İstihdam uygulamasında bulunan özgeçmişinize otomatik olarak eklenir.

Bu programa kaydolabilmek için öncelikle Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını tamamlamış olmalısınız. Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını incelemek için tıklayınız.

Bu adımda aşağıdaki eğitimleri istediğiniz sırada alabilirsiniz. Grupta yer alan tüm eğitimler tamamlandığında sonraki gruba geçebilirsiniz.
* ile işaretli eğitimlerimiz hazırlanmaktadır. Yayımlandığında eğitim adını tıklayarak ilgili eğitimlere ulaşabileceksiniz.

İş Zekası Uzmanı Gelişim Programı

Zorunlu
En az bir eğitim zorunlu
İsteğe bağlı

İş zekası verileri kullanarak işletmelerin karar verme sürecine yardımcı olmak için tasarlanmış bir alandır. İş zekası uzmanları, verileri kullanarak raporlar ve analizler oluştururlar ve işletmelerin karar verme sürecinde kullanabilecekleri önemli bilgileri sunarlar. Bu uzmanlar, veri madenciliği, veri analitik, yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanarak işletmelerin performansını ve verimliliğini artırmak için çalışırlar. Ayrıca, iş zekası uzmanları işletmelerin veri yönetimine ve güvenliğine odaklanırlar ve bu verileri kullanarak işletmelerin gelecekteki trendleri ve fırsatları tahmin etmeye çalışırlar.

İş Zekası Uzmanı pozisyonuna ait Gelişim Programı aşağıda gösterilmektedir. Programda yer alan eğitimleri belirtilen sırada başarı ile tamamladığınızda kazanılan yetkinlikler, eğitim bilgileri ve eğitim sonu başarı belgeleri 1 Milyon İstihdam uygulamasında bulunan özgeçmişinize otomatik olarak eklenir.

Bu programa kaydolabilmek için öncelikle Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını tamamlamış olmalısınız. Bilgi Teknolojilerine Giriş Programını incelemek için tıklayınız.

Bu adımda aşağıdaki eğitimleri istediğiniz sırada alabilirsiniz. Grupta yer alan tüm eğitimler tamamlandığında sonraki gruba geçebilirsiniz.
Bu gruptaki eğitimlerden bir tanesinin alınması yeterlidir.
* Tableau
(VERİ GÖRSELLEŞTİRME)
* QlikSense
(VERİ GÖRSELLEŞTİRME)
* Notebooks
(VERİ GÖRSELLEŞTİRME)
Bu adımda aşağıdaki eğitimleri istediğiniz sırada alabilirsiniz. Grupta yer alan tüm eğitimler tamamlandığında sonraki gruba geçebilirsiniz.
* ETL
(İLERİ SEVİYE)
* İş Zekası
(İLERİ SEVİYE)
* ile işaretli eğitimlerimiz hazırlanmaktadır. Yayımlandığında eğitim adını tıklayarak ilgili eğitimlere ulaşabileceksiniz.